Eliminate the Zombies


Помогните на тракера да удари отвратителните натрупвания на зомбита, които се извиват задние квадратные на метални стълбове и разделители. Доблестен стрелец, обзаведен с уникальными оръжиями и амунициями, които осъзнават, как да отскочат от пречките и да фокусират на развалини на недостъпни места. Използвайте драпиращи масивни шахти, за да смачкате зверовете, достатъчно е да смачкате изстрелна верига, която е присединена към продуктите. Всички методи са приемливи срещу отвратително миришещи зомбита.